Project Aleh (Afgesloten)

Aleh: Bescherm het kwetsbare leven

Aleh is de grootste organisatie in Israël die zich inzet voor kwetsbaar leven. Ze verlenen hulp aan honderden mensen die ernstig meervoudig gehandicapt zijn. Dan moet je denken aan kinderen en volwassenen die door een aangeboren afwijking gehandicapt zijn, of kinderen die bij de geboorte een ernstige hersenbeschadiging hebben opgelopen, of mensen die door een ongeluk hersenbeschadiging hebben opgelopen en niets meer kunnen. Het gemiddelde intelligentieniveau van de kinderen is beperkt tot ongeveer 3 tot 6 maanden. Aleh geeft de benodigde medische hulp, maar biedt bovenal een liefhebbend thuis aan de kinderen.

Helaas rust onder een aantal bevolkingsgroepen nog steeds een groot taboe op het hebben van een gehandicapt kind. Bijvoorbeeld in moslim-gezinnen of onder de bedoeïenenbevolking, maar ook in sommige orthodox-Joodse kringen is het een schande (of een straf?) om een kind te hebben dat niet perfect is, naar de huidige maatstaven.

Dat resulteert in vaak zeer schrijnende verhalen. Kinderen die thuis ernstig verwaarloosd worden, of die zorgvuldig 'verborgen' worden gehouden achter de voordeur. Kinderen die diep ongelukkig zijn omdat ze niet de aandacht en de liefde krijgen die ze nodig hebben. Kinderen die ondervoed of zelfs mishandeld worden.

Aleh biedt een uitweg die absoluut noodzakelijk is.
Ze begeleiden ouders waarvan de kinderen thuis wonen met professionele hulp, maar ook geven ze enkele honderden kinderen een liefdevol thuis. De medische condities van de meeste kinderen zijn ernstig te noemen. De verstandelijke handicap gaat vaak gepaard met complexe medische condities.

Christenen voor Israël heeft het plan opgevat om Aleh te helpen met de aanbouw van een nieuw gedeelte voor hun afdeling in Jeruzalem. Er staan nu té veel kinderen op de wachtlijst die nu niet geholpen kunnen worden. Met de nieuwe afdeling hopen ze tegemoet te komen aan de acute noodzaak die er is om meer kinderen te kunnen helpen.

Meer info: https://aleh.org/