Waar het hart vol van is...........

De werkgroep Hart voor Israel bestaat uit personen uit verschillende kerken in Putten. De officiele naam is Interkerkelijke Werkgroep Hart voor Israel.

Gemotiveerd en geinspireerd door Gods woord, de Bijbel, waarin ons duidelijk wordt dat God een bijzondere band (verbond) met het volk Israel heeft willen wij achter Israel staan en ondersteunen.

Het eerste initiatief dateert van 1991 toen door een aantal Puttenaren een actie georganiseerd werd ten bate van het Holland-dorp in Israel.

Het bankrekening nummer van de Werkgroep Hart voor Israel te Putten is: NL73ABNA0617407835 / BIC ABNANL2A

Neemt u gerust contact op met één van onze leden bij vragen of opmerkingen, of mail
naar info@hartvoorisrael.nl