Waar het hart vol van is...........

De werkgroep Hart voor Israel bestaat uit personen uit verschillende kerken in Putten. De officiele naam is Interkerkelijke Werkgroep Hart voor Israel.

Gemotiveerd en geinspireerd door Gods woord, de Bijbel, waarin ons duidelijk wordt dat God een bijzondere band (verbond) met Israel heeft willen wij achter Israel staan en ondersteunen.

Het eerste initiatief dateert van 1991 toen door een aantal Puttenaren een actie georganiseerd werd ten bate van het Holland-dorp in Israel.

Het bankrekening nummer van de Werkgroep Hart voor Israel te Putten is: NL73 ABNA 0617 4078 35 / BIC ABNANL2A

Neemt u gerust contact op met één van onze leden bij vragen of opmerkingen, of mail
naar info@hartvoorisrael.nl

De werkgroepleden

Ceel de Vries info@hartvoorisrael.nl  Voorzitter
Okko van Dijk o.vandijk@solcon.nl Secretaris
Gerda Klok gerdaelferink@hotmail.com Penningmeester
Drikus Lubbertsen hlubbertsen@solcon.nl Bestuurslid
Evert van der Horst evdhorst014@gmail.com  
Annie van Graffijland annepiet1943@gmail.com    
Anneke en Gerard van Hijum annekevanhijum@hotmail.com    
Henny de vries henny@heischoten.nl    
Wim Kapitein epkaptein@solcon.nl   
Martijn Wallet m.wallet@hetnet.nl   
Willeke van Gens wgens@hetnet.nl