Kom ook naar het sponsordiner op vrijdag 22 maart 2019!

Een heerlijk viergangen-menu, gezelligheid en een goed doel steunen:
de ingrediënten voor het sponsordiner van Hart voor Israël op
vrijdag 22 maart 2019

Voor slechts € 33,50 heeft u een gezellige avond, terwijl u gelijk een heel goed doel steunt!
De opbrengst van deze avond gaat naar de organisatie Aleh in Israël,
die zich inzet voor meer dan 700 meervoudig gehandicapte kinderen in Israël.

Inloop vanaf 18.00 uur
Diner start om 18.30 uur

Aanmelden graag voor 18 maart bij Drikus Lubbertsen, email: hlubbertsen@solcon.nl of tel. 0341-357146.
Betaling kan bij aanvang uitsluitend contant.

Van harte welkom!