• 28 februari 2020 : De Aker 19.30 Sponsordiner €33,50 contant.
    Opgave bij Drikus Lubbertsen : hlubbertsensolcon.nl of 0341357146
  • 1 april 2020 : Paasworkshop 19.30 uur Voorthuizerstraat 134 fam. Lubbertsen
  • 6 juni 2020 : Sponsorwandeltocht