Wij organiseren weer een sponsordiner op vrijdag 9 maart 2018

De opbrengst van deze actie is bestemd voor steun aan de organisatie Aleh.
Aleh is de grootste organisatie in Israël die zich inzet voor kwetsbaar leven.
Ze verlenen hulp aan honderden mensen die ernstig meervoudig gehandicapt zijn.
Aleh geeft de benodigde medische hulp, maar biedt bovenal een liefhebbend thuis
aan kinderen met ernstig fysieke en cognitieve handicaps, ongeacht hun religie of achtergrond
Info: www.hartvoorisrael.nl

Plaats: De Aker Kerkplein 2 te Putten.
Tijd :19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

3-gangen Menu met koffie/thee voor de liefhebber na

Prijs: € 32,50

Graag zo spoedig mogelijk opgeven , uiterlijk 3 maart 2018 bij:

Drikus Lubbertsen, liefst per e-mail: hlubbertsen@solcon.nl
óf 0341-357146